O akademii

Akademia Pi?karska Fregata powsta?a w 2012 roku.

Nasze zasady:

Cieszymy si? z wygranej; szanujemy i gratulujemy lepszym" Po wygranym meczu: dzi?kujemy przeciwnikom i cieszymy si? ca?ym sob?. Po przegranym: dzi?kujemy za nauk?.

Magiczne s?owa i gesty" Chwalimy werbalnie i niewerbalnie: ca?y czas, za ka?d? osi?gni?t? sprawno?? i pozytywne zachowanie. Zakazujemy krytyki, negatywnych emocji, wywierania presji. Tu panuj?: rado??, szacunek, dyscyplina i pasja.

Wszyscy graj?" niezale?nie od umiej?tno?ci, wszyscy graj? tyle samo czasu. Ka?demu nale?y stworzy? tak? sam? szans?. ?ycie nieraz udowadnia, ?e ostatni b?d? pierwszymi.." Tworzymy DRU?YN?, nie liderw, outsiderw.

Wszechstronny rozwj" stwarzamy warunki nie tylko, aby zosta? gwiazd? pi?ki no?nej. Nie zapominamy o tym, ?e trzeba przede wszystkim wyrosn?? na DOBREGO CZ?OWIEKA. A poza tym rozwijamy si? ruchowo tak, aby by? ZDROWYM i wszechstronnie sprawnym.

Dru?yna jest tak silna, jak jej najs?abszy zawodnik" Wspieramy, wyci?gamy r?k?, pomagamy z ca?ych si?, gdy kto? z nas ma chwil? s?abo?ci lub przegrywa ze swoimi s?abo?ciami.

Podnosimy poprzeczk?, ca?y czas" zrobimy wszystko dla najbardziej uzdolnionych. Stworzymy najlepsze (czyli odpowiednio wymagaj?ce) warunki dla rozwoju ka?dego talentu.

Akademia Pi?karska Fregata powsta?a w 2012 roku. 

Nasze zasady:

 Cieszymy si? z wygranej; szanujemy i gratulujemy lepszym Po wygranym meczu: dzi?kujemy przeciwnikom i cieszymy si? ca?ym sob?. Po przegranym: dzi?kujemy za nauk?.

Magiczne s?owa i gesty Chwalimy werbalnie i niewerbalnie: ca?y czas, za ka?d? osi?gni?t? sprawno?? i pozytywne zachowanie. Zakazujemy krytyki, negatywnych emocji, wywierania presji. Tu panuj?: rado??, szacunek, dyscyplina i pasja.

Wszyscy graj? niezale?nie od umiej?tno?ci, wszyscy graj? tyle samo czasu. Ka?demu nale?y stworzy? tak? sam? szans?. ?ycie nieraz udowadnia, ?e ostatni b?d? pierwszymi.. Tworzymy DRU?YN?, nie liderw, outsiderw.

Wszechstronny rozwj stwarzamy warunki nie tylko, aby zosta? gwiazd? pi?ki no?nej. Nie zapominamy o tym, ?e trzeba przede wszystkim wyrosn?? na DOBREGO CZ?OWIEKA. A poza tym rozwijamy si? ruchowo tak, aby by? ZDROWYM i wszechstronnie sprawnym.

Dru?yna jest tak silna, jak jej najs?abszy zawodnik Wspieramy, wyci?gamy r?k?, pomagamy z ca?ych si?, gdy kto? z nas ma chwil? s?abo?ci lub przegrywa ze swoimi s?abo?ciami.

Podnosimy poprzeczk?, ca?y czas zrobimy wszystko dla najbardziej uzdolnionych. Stworzymy najlepsze (czyli odpowiednio wymagaj?ce) warunki dla rozwoju ka?dego talentu.

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Partnerzy

szkola-logo Szko?a Podstawowa dla Ch?opcw Fregata

Know-how w zakresie wychowania. ?rodki dydaktyczne, czyli sprz?t treningowy, obiekty.

hummel logo Hummel Polska

Marka ta ubierze nas w swoje kolekcje: Bee Authentic i  Team Spirit.

Kontakt

1331835879 starthere

telefon: 603-521-706
e-mail: pawel.kunda@fregata.edu.pl

Aktualno?ci

Strona prezentuj?ca pocz?tki UKS Fregata Gda??k

Witamy serdecznie,

na co dzie? prowadzimy zaj?cia pi?karskie dla dzieci ur. 2004-2011 w 5 grupach, obozy sportowo-turystyczne i Turniej Pi?ki No?nej im. ?o?nierzy Niez?omnych (niebawem V edycja). Nie prowadzimy na bie??co strony witryny www, co da si? zauwa?y?. Zapraszamy jednak do nas, a wszystkie najwa?niejsze informacje na pewno Pa?stwo znajd? na tej stronie!

Jeste?my aktualnie na Facebook

Turniej ?o?nierzy Niez?omnych oraz inne nasze sztandarowe dzia?ania przedstawiamy nahttps://www.facebook.com/turniejniezlomnych/

Znajdziecie tam Pa?stwo wiele znakomiych zdj?? z kapitalnych wydarze? organizowanych przez UKS Fregata Gda?sk.

Nieoficjalnie: Mistrzowie Gda?ska!

Ch?opcy z Fregaty w?rd najlepszych w wojewdztwie!!!
Turniej im. ?o?nierzy Niez?omnych 2014

1 marca 2014 odby? si? II Turniej Pi?ki No?nej im. ?o?nierzy Niez?omnych.

Wydarzenie to mia?o miejsce na boisku szkolnym przy SP dla Ch?opcw FREGATA oraz w budynku szko?y i na s?siaduj?cej ze szko?? sali gimnastycznej. Organizatorami turnieju byli Akademia Pi?karska Fregata oraz Stowarzyszenie Kulturalne Wspierania Edukacji i Rodziny SKWER.Patronat nad imprez? obj?li Pawe? Adamowicz, prezydent Miasta Gda?ska, Instytut Pami?ci Narodowej, Rada Oliwy, ?wiatowy Zwi?zek ?o?nierzy Armii Krajowej, Muzeum II Wojny ?wiatowej oraz O?rodek Arteterapii Fale.