Misja

Mamy motyw: Futbol mo?e przynosi? DOBRO"

Jest akcja: GRAMY. DOPINGUJEMY.

Motywacja wi?c , to: wykopa? z?o z boiska, trybun. Niech zostanie tylko DOBRA zabawa. Uwaga! B?dziemy tym zara?a?!!! Na pocz?tek w??czymy w to naszych przeciwnikw, naszych starszych i m?odszych braci i siostry, rodzicw(!), kolegw. Itd.

Po drugie. Wyrwnujemy szans?.

Dotrzemy do najzdolniejszych ch?opcw w okolicy, ktrym rodzice nie mog? zapewni? dodatkowych zaj??, ale mog? zagwarantowa? warto?ci wychowawcze, ktrymi si? kierujemy.

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Partnerzy

szkola-logo Szko?a Podstawowa dla Ch?opcw Fregata

Know-how w zakresie wychowania. ?rodki dydaktyczne, czyli sprz?t treningowy, obiekty.

hummel logo Hummel Polska

Marka ta ubierze nas w swoje kolekcje: Bee Authentic i  Team Spirit.

Kontakt

1331835879 starthere

telefon: 603-521-706
e-mail: pawel.kunda@fregata.edu.pl

Aktualno?ci

Strona prezentuj?ca pocz?tki UKS Fregata Gda??k

Witamy serdecznie,

na co dzie? prowadzimy zaj?cia pi?karskie dla dzieci ur. 2004-2011 w 5 grupach, obozy sportowo-turystyczne i Turniej Pi?ki No?nej im. ?o?nierzy Niez?omnych (niebawem V edycja). Nie prowadzimy na bie??co strony witryny www, co da si? zauwa?y?. Zapraszamy jednak do nas, a wszystkie najwa?niejsze informacje na pewno Pa?stwo znajd? na tej stronie!

Jeste?my aktualnie na Facebook

Turniej ?o?nierzy Niez?omnych oraz inne nasze sztandarowe dzia?ania przedstawiamy nahttps://www.facebook.com/turniejniezlomnych/

Znajdziecie tam Pa?stwo wiele znakomiych zdj?? z kapitalnych wydarze? organizowanych przez UKS Fregata Gda?sk.

Nieoficjalnie: Mistrzowie Gda?ska!

Ch?opcy z Fregaty w?rd najlepszych w wojewdztwie!!!
Turniej im. ?o?nierzy Niez?omnych 2014

1 marca 2014 odby? si? II Turniej Pi?ki No?nej im. ?o?nierzy Niez?omnych.

Wydarzenie to mia?o miejsce na boisku szkolnym przy SP dla Ch?opcw FREGATA oraz w budynku szko?y i na s?siaduj?cej ze szko?? sali gimnastycznej. Organizatorami turnieju byli Akademia Pi?karska Fregata oraz Stowarzyszenie Kulturalne Wspierania Edukacji i Rodziny SKWER.Patronat nad imprez? obj?li Pawe? Adamowicz, prezydent Miasta Gda?ska, Instytut Pami?ci Narodowej, Rada Oliwy, ?wiatowy Zwi?zek ?o?nierzy Armii Krajowej, Muzeum II Wojny ?wiatowej oraz O?rodek Arteterapii Fale.