Aktualno?ci

DSC 2694

Pe?ne zaanga?owanie, samodyscyplina, u?miechy na twarzach - wszystko to towarzyszy naszym ch?opcom podczas treningw.

Więcej: Relacje z treningw

   

Wyjazd integracyjny w Bia?ym Borze

2012.05.19 BB-reklama wyjazdu 17

Za nami pierwszy wsplny wyjazd o charakterze pi?karskim.

Więcej: Wyjazd integracyjny w Bia?ym Borze

   

Trening specjalistyczny

2012.06.26 Plac zabaw 17

Kszta?towanie koordynacji i rwnowagi - tak brzmia? temat treningu, ktry odby? si? na placu zabaw (w cz??ci gimnastycznej) przy ul. D?browszczakw.

Więcej: Trening specjalistyczny

   

Trening z fizjoterapeut?

Fizjo

W pewien wrze?niowy poniedzia?ek na pla?y w Jelitkowie odby?y si? treningi wszystkich grup z Fizjoterapeut?.

Pogoda by?a fantastyczna, a ch?opcy przeszcz??liwi z takiej formy zaj?? oraz ich miejsca.

Więcej: Trening z fizjoterapeut?

   

Piknik Pi?karski pod Fregat?

23 czerwca g.12.00 odby?a si? rewelacyjna impreza...

Więcej: Piknik Pi?karski pod Fregat?

   

W poniedzia?ek 4 czerwca: Niemcw w Gda?sku, a dzie? p?niej Irlandczykw w Gdynii.

Więcej: Odwiedzili?my finalistw Euro2012

   

Więcej: Mistrzostwa Fregaty Euro Pi?karzyki 2012

   

Stroje reprezentacyjne Akademii Pi?karskiej Fregata

Wybrali?my kolekcje, w ktrych b?d? prezentowa? si? ch?opcy Akademii Pi?karskiej Fregata na turniejach i meczach towarzyskich.

Więcej: Stroje reprezentacyjne Akademii Pi?karskiej Fregata

   

Stroje treningowe

Staramy si?, aby nasi pi?karze na treningach byli ubrani w jednolite stroje.

Więcej: Stroje treningowe

   

Zakup sprz?tu treningowego

Jedn? z podstaw dzia?ania Akademii jest posiadanie najlepszego mo?liwego sprz?tu treningowego.

Więcej: Zakup sprz?tu treningowego

   

Strona 2 z 3