Jest nas ju? prawie 100!

Jest nas ju? prawie 100!

Mi?o nam pochwali? si?, i? w 6 grupach spotykaj?cych si? pod szyldem Akademii, trenuje prawie 100 osb!!!

Od 1 wrze?nia nast?pi reorganizacja grup i dojdzie do podzia?u m.in. grupy rocznika 2007-2005 na dwie odr?bne: 2007-2006 i 2006-2005.

Dla najm?odszych dzieci (1-5-latkw) proponujemy zaj?cia Psychomotoryki, oczywi?cie odbywaj?ce si? w pi?karskiej atmosferze;)