Organizujemy wielkie wydarzenie!!!

Organizujemy wielkie wydarzenie!!!

turniej ciemny a3

Chcieliby?my przybli?y? histori? wielkich polskich bohaterw w sposb ciekawy zarwno dla dzieci, jak i rodzicw czy dziadkw poprzez wyk?ady, wystawy, gry i zabawy tematyczne. Rwnolegle do tych wydarze? na boisku szkolnym rozgrywa? si? b?d? mecze pi?karskie. To w?a?nie sport jest p?aszczyzn?, w ktrej dzieci i m?odzie? w wolnej Polsce najpe?niej mog? rozwin?? takie cechy, ktre charakteryzowa?y ?o?nierzy Wykl?tych, jakm.in.: zdolno?? do po?wi?ce?, odwaga i wytrwa?o??. Wsparciem merytorycznym i organizacyjnym s?u?y? nam b?d? go?cie z Instytutu Pami?ci Narodowej, kombatanci, ?Z?AK, Muzeum II Wojny ?wiatowej.

Data; 1 marca (sobota) 2014r.

Harmonogram:

11:20 12:50 rozgrywki grupy 2005

11.30 Msza ?wi?ta (kaplica, II pi?tro)

12:40 koncert cz.1

13.00 Apel

13.20 Koncert cz.2

13.40 Rozpocz?cie rozgrywek pi?karskich 2004 (boisko) i 2007 (Sala)

13.50 Dyskusja panelowa: przedstawiciele ?Z?AK, Arkadiusz Kaza?ski (IPN),

Andrzej Osipw (Przewodnicz?cy Rady Oliwy) Moderuje Jaromar ?ukowicz

14.20 Prelekcja: Marcin W?gli?ski (IPN)

14.50 Prelekcja: Jaromar ?ukowicz

W trakcie trwania rozgrywek: od 13:40: Malowanie twarzy: maskowanie, Plac treningu Ma?ych Cichociemnych, Mediateka (ksi??ki, muzyka, komiksy, slajdy, filmy), Warsztaty Sanitariuszek i Kryptografii, Sala przes?ucha?

16.05 Zako?czenie: apel (wr?czenie pucharw, nagrd i dyplomw)