Wyk?ad dla rodzicw

"Od Pe?zania do Pisania"

W sobot? 24 listopada o godz.11.00 w szkole Fregata (ul. Cystersw 13), odby? si? wyk?ad, ktry poruszy? serca, a przede wszystkim cia?a uczestnikw...

Podczas spotkania opowiedzieli?my o:

rozwoju psychomotryczneym dziecka

jako?ci wzorcw postawy

zabawie, sp?dzaniu czasu wolnego

... czyli znaczeniu ruchu w rozwoju Cz?owieka

Wyk?ad poprowadzili:

Maria Kunda (fizjoterapeuta w O?rodku Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju, absolwentka Uniwersytetu Medycznego, terapeutka Ndt-Bobath)

Pawe? Kunda (nauczyciel Psychomotoryki w Szkole Podstawowej dla Ch?opcw Fregata", specjalista kultury fizycznej w O?rodku Promocji Zdrowia i Sprawno?ci Dzieci, trener Akademii)

Mamy pierwsze sygna?y (owoce) po wyk?adzie: jedna para wrci?a do domu (Sopotu) na pieszo, a kolejna rodzina wybra?a si? na zakupy pi?ek gimnastycznych. Pi?kne przyk?ady, tak trzyma?!

Zostali?my rwnie? obdarowani prezentami po wyk?adzie: drabink? gimnastyczn?, sprz?tem do zabaw rekreacyjnych przedszkolakw. Dzie? wcze?niej wyczuwaj?c co si? ?wi?ci, dobry wujek z Austrii powiadomi? nas o kilku parach nart zjazdowych gratis dla szko?y:)