Aktualno?ci

Jeste?my aktualnie na Facebook

Turniej ?o?nierzy Niez?omnych oraz inne nasze sztandarowe dzia?ania przedstawiamy nahttps://www.facebook.com/turniejniezlomnych/

Znajdziecie tam Pa?stwo wiele znakomiych zdj?? z kapitalnych wydarze? organizowanych przez UKS Fregata Gda?sk.

   

Strona prezentuj?ca pocz?tki UKS Fregata Gda??k

Witamy serdecznie,

na co dzie? prowadzimy zaj?cia pi?karskie dla dzieci ur. 2004-2011 w 5 grupach, obozy sportowo-turystyczne i Turniej Pi?ki No?nej im. ?o?nierzy Niez?omnych (niebawem V edycja). Nie prowadzimy na bie??co strony witryny www, co da si? zauwa?y?. Zapraszamy jednak do nas, a wszystkie najwa?niejsze informacje na pewno Pa?stwo znajd? na tej stronie!

   

Nieoficjalnie: Mistrzowie Gda?ska!

V  B413

Ch?opcy z Fregaty w?rd najlepszych w wojewdztwie!!!

Więcej: Nieoficjalnie: Mistrzowie Gda?ska!

   

Turniej im. ?o?nierzy Niez?omnych 2014

IMG 0150www.af.akt

1 marca 2014 odby? si? II Turniej Pi?ki No?nej im. ?o?nierzy Niez?omnych.

Wydarzenie to mia?o miejsce na boisku szkolnym przy SP dla Ch?opcw FREGATA oraz w budynku szko?y i na s?siaduj?cej ze szko?? sali gimnastycznej. Organizatorami turnieju byli Akademia Pi?karska Fregata oraz Stowarzyszenie Kulturalne Wspierania Edukacji i Rodziny SKWER.Patronat nad imprez? obj?li Pawe? Adamowicz, prezydent Miasta Gda?ska, Instytut Pami?ci Narodowej, Rada Oliwy, ?wiatowy Zwi?zek ?o?nierzy Armii Krajowej, Muzeum II Wojny ?wiatowej oraz O?rodek Arteterapii Fale.

Więcej: Turniej im. ?o?nierzy Niez?omnych 2014

   

Kolejne miniobozy pi?karskie!

Plakat BB minioboz

   

Turniej Pi?ki No?nej im. ?o?nierzy Wykl?tych

Szczeg?owa relacja

Turniej pod patronatem Prezydenta Miasta Gda?ska, to przede wszystkim znakomite mecze wyst?puj?cych w nim dru?yn, ale rwnie? szereg atrakcji propaguj?cych histori? niez?omnych bohaterw.

Więcej: Turniej Pi?ki No?nej im. ?o?nierzy Wykl?tych

   

Jest nas ju? prawie 100!

Mi?o nam pochwali? si?, i? w 6 grupach spotykaj?cych si? pod szyldem Akademii, trenuje prawie 100 osb!!!

Więcej: Jest nas ju? prawie 100!

   

Organizujemy wielkie wydarzenie!!!

turniej ciemny a3

Więcej: Organizujemy wielkie wydarzenie!!!

   

"Od Pe?zania do Pisania"

W sobot? 24 listopada o godz.11.00 w szkole Fregata (ul. Cystersw 13), odby? si? wyk?ad, ktry poruszy? serca, a przede wszystkim cia?a uczestnikw...

Więcej: Wyk?ad dla rodzicw

   

Nowy sprz?t i nowe plany

W ostatnim miesi?cu nasze zaplecze powi?kszy?o si? o najlepszej jako?cipi?ki rozmiaru 4,

Więcej: Nowy sprz?t i nowe plany

   

Strona 1 z 3